Răng vĩnh viễn

Thứ tự mọc răng vĩnh viễn:

  • Răng hàm thứ nhất: mọc lúc 6 tuổi.
  • Răng cửa giữa hàm dưới: mọc lúc 6 tuổi. Răng cửa giữa hàm trên: mọc lúc 7 tuổi.
  • Răng cửa bên: mọc lúc 8 tuổi. Răng tiền hàm thứ I: mọc lúc 9 tuổi.
  • Răng nanh: mọc lúc 10 tuổi.
  • Răng tiền hàm thứ II: mọc lúc 11 tuổi. Răng hàm thứ II: mọc lúc 12 tuổi.

Răng vĩnh viễn đã có sẵn trong xương hàm khi răng sữa còn tồn tại. Nó dần dần trồi lên thay thế răng sữa và tồn tại suốt đời. Răng vĩnh viễn mọc ít gây biến chứng, riêng răng khôn thường gây đau và viêm nướu. Nếu mọc lệch thì có những triệu chứng như sốt, đau, không há miệng được... Trong trường hợp này cần đến bác sĩ ngay.